Romondo

Romondo

Home Лингвистичен одит

Лингвистичен одит

За успешен бизнес е необходим качествен екип. А качествени кадри в наши дни се намират трудно. Ако възнамерявате да наемате служители, за чиито длъжности са важни лингвистичните умения, ние можем да проверим дали те имат нужната езикова подготовка, за да отговорят на изискванията ви и да се справят със задачите си при комуникацията с партньорите и клиентите ви от другата страна на Дунава. За целта ще ги „изпитаме“. И ще ви кажем честно какви резултати можете да очаквате от тях.

Ако планирате да внедрите обучения, които развиват езиковите умения на служителите, ние предлагаме курсове по бизнес румънски език.