Romondo

Romondo

Home Писмени и устни преводи

Писмени и устни преводи

Езиковата бариера е един от сериозните препъникамъни в бизнеса между България и Румъния.

Затова, за успешния ви бизнес, ще имате нужда от превод и то не какъвто и да е, а прецизен и акуратен. RoMondo може да го осигури. Както в писмен вариант за документацията ви, така и в устен – за срещи и преговори с партньори и клиенти, за конференции, кръгли маси, презентации и обучения.

  • Голямото ни преимущество е, че преводите се извършват от висококвалифицирани специалисти, които превеждат към родния си език. Това гарантира не само точност и прецизност, но и адаптация към културната и езикова специфика на съответната държава.
  • Работим основно с комбинацията румънски/български/английски. Но имаме опит с управление на проекти и в други езикови комбинации. И сме отворени към вашите индивидуални нужди.
  • Превеждаме лични и фирмени документи в различни сфери – право, мениджмънт, финанси, счетоводство, маркетинг, тръжна документация, околна среда, електронна търговия и други. Можем да ви съдействаме при изповядване на сделки пред нотариус и други видове комуникация с официалните власти.
  • Работим с най-актуалните софтуерни продукти, което гарантира високо качество на превода, по-кратък срок за изпълнение и по-добра цена на услугата.
  • Цената се определя според обема, сложността на материята и срока за предаване на материала.
  • Предлагаме отстъпки за големи преводи и редовни поръчки.